Linkebeek

Meerjarenplannen

De nieuwe meerderheid wil bij het voorstellen en de opmaak van de nieuwe meerjarenplannen graag alle politieke fracties betrekken. De minderheidsfractie van ensemble-LKB-samen van Damien Thiéry vindt er evenwel bij monde van raadsleden Paul Sedeyn en Charlotte Murphy-House geen graten in om van onenigheid bij de samenstelling van een werkgroep taalproblemen aan te grijpen. Twee uitgelokte schorsingen en een exit van Sedyn later kan men echter verder vergaderen.

Gecoro

Bij een nieuw gemeentebestuur hoort er ook een nieuwe Commissie voor Ruimtelijke Ordening. De oude commissie is op zoek naar kandidaten. Maar vrouwelijke Linkebeekse kandidaten vinden is haast een speld zoeken in een hooiberg. Of verstaan die vrouwelijke kandidaten geen Nederlands?

Financiën

Voor het exploitatiebudget is er in de begroting zowat 9,7 miljoen euro ontvangsten en 9,3 miljoen euro uitgaven voorzien. Of een overschot van 400.000 euro. Voor de geplande investeringsuitgaven in de periode van 2020-2025 is er 6,3 miljoen euro begroot. Die worden gedekt door de belastingsinkomsten, de begrote overschotten en desgevallend leningen. Dat ziet er positiever uit dan de financiële toestand onder afgewezen burgemeester Damien-Thiéry en opvolgers.

Pascale

Als wij ons bij de verzending van meer dan twintigduizend Zessen op adres met meer dan dertig vrijwilligers ergens ’T HUIS’ voelen, dan is dat wel in De Moelie te Linkebeek. Met zijn allen is het telkens weer na drie maand elkaar terugzien en tussen het plakwerk in bij een lekker drankje en een gevarieerde broodjesmaaltijd prettig vertellen over onze voorbije wederwaardigheden.

De meeste van onze vrijwilligers weten het wellicht niet, maar wij, bestuursleden, zijn maar al te blij dat wij telkens opnieuw de grote zaal van de Moelie ofwel bij onze ‘Pascale’, onthaalverantwoordelijke van De Moelie, ofwel bij onze ‘Marc’, directeur van De Moelie, kunnen en mogen reserveren. Nu we voor hopelijk maar één keer voor gesloten coronadeuren staan, voelen wij die band of het gemis er aan maar al te sterk aan.