Mensenrechten?

Damien Thiery: houdbaarheidsdatum overschreden

Damien Thiéry, ooit sinds 2006 aangewezen burgemeester maar door de bevoegde Vlaamse ministers en door de toenmalig bevoegde Vlaamse kamer van de Raad van State afgewezen burgemeester van Linkebeek, geraakte bij de jongste kamerverkiezingen niet meer verkozen op de MR-lijst. Hij moest het stellen met een schepenambt in Linkebeek. Dat volstaat blijkbaar niet voor deze gedreven mandataris. En dus stelde hij zijn kandidatuur voor de geplande raad van bestuur voor de nog op te richten federale mensenrechteninstelling. Die moet er op verzoek van o.m de Verenigde Naties komen om de mensenrechtendossiers die niet door Unia en het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen worden behandeld, onder haar hoede te nemen. Zes Nederlandstaligen en zes Franstaligen maken er deel van uit. Zij worden verkozen omwille van hun bekwaamheid, ervaring, onafhankelijkheid en moreel gezag. Die vaardigheden heeft Damien zich natuurlijk eigen gemaakt bij het schitterend(?) besturen van zijn gemeente, het overlopen van FDF (nu DéFi) naar M.R. , het tegenwerken van de Nederlandstaligen in zijn gemeentebestuur en het dwarsbomen van zijn Vlaamse overheid.

De Kamercommissie van Justitie en de conferentie van de voorzitters in de Kamer heeft de diverse ingediende kandidaturen al eens gewogen en het ziet er niet naar uit dat daar vlug eensgezindheid zal over bereikt worden. CD&V maakt ernstig voorbehoud omwille van zijn communautaire scherpslijperij. N-VA en Vlaams Belang plaatsen er allicht vraagtekens bij. Aan francofone kant staan wat hij noemt de Franstalige partijen buiten MR ook niet te springen om hun Linkebeekse tegenstrever die benoeming te gunnen. Misschien moeten alle kamerleden de knoop doorhakken van de individuele kandidaturen. Of kan de regering Wilmès II nu met haar volmachten misschien de partijgenoot van Wilmès stommelings in dat Mensenrechteninstituut binnensmokkelen?