Nog geen verdubbeling

  • Vergunning geschorst

Woonzorgcentrum Avondvrede, zo lezen we in de Vlaamse gemeenschapskrant Sjoenke, mag tot einde van deze maand geen nieuwe bewoners meer opnemen. Sinds november staat het onder verhoogd toezicht omwille van diverse gebreken. Voorlopig wordt de vergunning nog niet ingetrokken omdat er bij tussentijdse inspecties gebleken is dat de toestand wat verbeterd is.

Bij een laatste onaangekondigde inspectie bleek dat er nog werk aan de winkel is. Zo is bij sommige anderstalige medewerkers de kennis van het Nederlands te beperkt. Die staan op bepaalde momenten alleen op dienst en kunnen Nederlandssprekende ouderen onvoldoende uit de nood helpen.

  • Verdubbeling spoorwegnet

Eens te meer schrijft het schepencollege een brief naar minister van Mobiliteit Gilkinet om het Linkebeekse bezorgdheid over de verdubbeling van de sporen voor het Gewestelijk Expresnet te verwoorden en aan te kaarten.

Wim Peeters | De Zes