Teirlinck en de Mijolclub

Dat Herman Teirlinck, vele jaren inwoner van Linkerbeek en nog meer jaren van Beersel, ook niet om een grap of een uitspraak verlegen zat, is misschien niet zo gekend.

In zijn stamcafé, De Drie Fonteinen aan de kerk in Beersel (vandaag het Herman Teirlinckplein) was zijn Mijolclub kind aan huis. Gesticht in Brussel in 1912, verhuisde deze club in 1935 naar Beersel. Dat was een select groepje van Vlaamse schrijvers en kunstenaars, met Herman Teirlinck als bezieler. Elke vrijdag kwamen ze bijeen in het café: Gerard Walschap, Willem Pée, Ernest Claes, Karel Jonckheere, Maurice Roelants, Libera Carlier, Marcel Poot, de latere minister Marc Galle, Felix De Boeck en nog enkelen.

Een mijol heeft twee betekenissen: het is het Brussels dialectwoord voor een vagina, maar het was ook een bakspel, waarbij men van op afstand een metalen schijf in een gat in de bak moest gooien. De leute en de toespelingen in dit Vlaams gezelschap zullen wel navenant geweest zijn wanneer één van hen zijn schijf in het mijolgat had geschoten.