Nefaste Bult

LInkebeek

Nefaste niet-benoeming?

Op Ring TV gaf Roel Leemans, de enige Nederlandstalige gekozene in de hele gemeenteraad en bij de coalitievorming tot voorzitter benoemd, als inwoner van Linkebeek te kennen dat hij de niet-benoeming van Ghequiere als burgemeester betreurt. Zonder zich evenwel uit te spreken over de grond van de zaak. Daarmee loopt de gemeente een bijkomende schepen mis en is het voor het uitgedunde schepencollege moeilijk om dat omvangrijk takenpakket met drieën in plaats van met vieren uit te voeren.

Nu heeft Ghequiere zowat 25 bevoegdheden met zich mee te slepen, waarvan hij bij eventuele wel benoeming tot burgemeester een deel aan gemeenteraadslid Marco Schetgen zal overdragen. Die zit nu in de wachtzaal zijn mogelijke beurt als eerst opvolgende schepen af te wachten.

Eigen schuld, dikke bult?

Wij veronderstellen dat Roel het Vlaamse spreekwoord ‘Eigen schuld, dikke bult’ wel kent. De fratsen van vorige aangewezen burgemeester Damien Thiéry indachtig, zou het tot Ghequieres brein moeten doorgedrongen zijn dat je in een Vlaamse gemeente best op je tellen past en dat het bijvoorbeeld op de gemeenteraad, zoals het bestuurders in Vlaanderen past, wettelijk voorgeschreven is, alles in het Nederlands laat verlopen.

En dus als toenmalig voorzitter van de gemeenteraad meteen ingrijpt als onverlaten een andere taal beginnen spreken. Dat je niet mee beslist een oproepingsbrief volgens een onwettig taalregister te laten versturen tegen minister Liesbeth Homans en gouverneur Lode De Witte in. Doe je dat toch, dan blijf je achteraf met de gebroken potten zitten en moet je niet komen klagen dat de minister je zegt: ‘Ho, man, ho, die vlieger gaat niet op, Homans benoemt je niet.’

Aangewezen burgemeester Ghequiere ging tegen deze beslissing in beroep bij de tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State en de gemeenteraad heeft nu beslist de juridische kosten die hieraan verbonden zijn en geraamd worden op 5.000 euro te zijnen laste te nemen.

(Ont)vreemd?

Inmiddels lazen we deels in het Nieuwsblad en deels in Sjoenke, een uitgave van Gemeenschapscentrum De Moelie en vzw de Rand, dat oud-partijgenoten van Ghequiere hun vroegere partijgenoot in
Linkebeek een linke streek zouden hebben gelapt. Zij zetelden met hem in de voormalige éénheidspartij van Damien Thiéry. Bij de jongste verkiezingen viel die lijst uiteen en splitste ze in één partij rond Thiéry en één rond Ghequiere.

Na de verkiezingen bezorgden zijn vroegere partijvrienden maar nu zijn politieke tegenstrevers een gemeentelijke brief over de verzending van de oproepingsbrieven volgens taalregister aan minister Homans. Onder die brief stond de handtekening van schepen Ghequiere naast die van vorige burgemeester Valérie Geeurickx en de gemeentesecretaris. Die brief zou evenwel nooit verzonden zijn maar wel uit het gemeentehuis ontvreemd. Later zou een andere brief met alleen de handtekening van Geeurickx en de gemeentesecretaris officieel zijn verspreid. En dus treft, zo beweren Ghequiere en medestanders, de aangewezen burgemeester geen schuld en heeft hij recht op zijn benoeming.

Niet nefast

Als de collectieve gemeenteraad na zijn drukke bijeenkomst een overstapje doet naar het Vlaams Gemeenschapscentrum De Moelie om daar onder aanvoering van een opgetogen en in goede stemming verkerende Ghequiere tussen pot en pint en in diverse talen genoeglijk na te kaarten, dan kunnen wij dat wel appreciëren.