Zowat 100 jaar geleden

Wij plukken uit Lode Wils’ Politieke Biografie van Frans van Cauwelaert’, uitgegeven door Doorbraak:
‘Het tiende jaarlijkse congres van de Katholieke Vlaamse Landsbond nam daartegen stelling op 3 en 4 augustus 1929, bij monde van de congresvoorzitter Van Cauwelaert: ‘Vlaanderen Vlaams, dit betekent dat niet alleen de individuele Vlaming recht heeft op Vlaams onderwijs, leger, gerecht en bestuur; maar ook dat het Vlaamse volk als geheel recht heeft op culturele gaafheid. Daarom ontzeggen wij elk bestaansrecht aan taalminderheden in Vlaanderen. Wij willen niet dat zij als eilanden van verfransing de ongezonde verhoudingen in ons land blijven bestendigen.’