Afscheid van Pierre Gaudeus

Armand Sijbers | De Zes

Bij onze vorige verzending van De Zes op 11 februari jongstleden – die van 12 mei moesten we wegens corona compleet aan de drukker overlaten – was Pierre Gaudeus nog met zijn helpende handen en zijn wankele gezondheidstoestand aanwezig in De Moelie te Linkebeek. Op 9 juli namen wij afscheid in de plechtige uitvaardienst te Walfergem (Asse).Pierrre was een gedreven en deskundig man. Hij hield van Vlaanderen, van zweefvliegen en zeilen. Zijn consequente Vlaamsgezindheid stak hij niet onder stoelen of banken. Wij betuigen zijn echtgenote Mariette Valckenborgh onze dankbaarheid voor hun beider jarenlang engagement voor De Zes.