Geen probleem in Brussel

Uit zijn nek kletst hij losweg dat de Brusselse Vlamingen niet onderdrukt worden.
Eén voorbeeld maar. Waarom publiceert de vice Gouverneur van Brussel Jozef Ostyn in zijn jaarverslag voor 2020 dan dat er bij de aanwervingen en benoemingen in de lokale besturen (gemeente en OCMW) in één observatiejaar 1867 schorsingen (in overovergrote meerderheid onwettige benoemingen van niet-Nederlandskennenden) zijn uitgesproken?
En als orgelpunt van onderdrukking weigeren de twee Vlaams–Brusselse ministers, Elke Van de Brandt voor Groen, Sven Gatz voor Open VLD en staatssecretaris Pascal Smet voor one-Brussels Vooruit, drie van de vier partijen die in Melle in de oppositie zetelen, die taalwetsovertredingen in de ministerraad aan te kaarten. Zodat die aanwervingen en benoemingen haast zonder uitzondering nooit geschorst worden.