Een job bij de politie.

Minder centen en agenten.

In de politiezone Rode, Drogenbos, Linkebeek, zo lezen we in Buurten, de Vlaamse Gemeenschapskrant alhier, dat er bij hen, alleen al bij de dienst interventie 11 van de 27 voorziene functies niet opgevuld zijn. Ligt dat aan de bijkomende premies die het Brussels gewest aan zijn agenten verleent? In de zone Rode zelf krijgen agenten met een Selor-attest van tweetaligheid wel een maandelijkse brutopremie van €247,34, terwijl dat in niet-faciliteitengemeenten van de rand  slechts 25% van die premie bedraagt. Doorslaggevend voor agenten in Brussel is allicht de maandelijkse Brusselpremie  van €670 en een jaarlijkse premie van €1340 voor wie zich aldaar voor minstens zeven jaar verbindt.

Politie Rode op zoek naar nieuwe collega’s.