Taalregistratie

Vlaams parlementslid Klaas Slootmans van VB (net als minister Ben Weyts van N-VA uit Beersel, buurgemeente van Drogenbos), voelde Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur, aan de tand over de vierjaarlijkse Franse taalregistratie in onze zes faciliteitengemeenten en in verband daarmee concreet over de handhaving van Omzendbrieven Keulen, Peeters, Martens en Bourgeois inzake de taalwetgeving. Had het Grondwettelijk Hof al een antwoord gegeven op de door de Raad van State daarover te stellen prejudiciële vraag? De minister liet weten dat de Raad van State er zich nog moet over uitspreken of de raad die vraag al dan niet zal (laten) stellen. In afwachting van die uitspraak belooft de minister de hierboven vermelde Omzendbrieven te zullen handhaven. Parlementsleden Nadia Sminate van N-VA en Brecht Warnez van CD&V steunen vraagsteller Slootmans in zijn beperkende interpretatie van de faciliteiten.

 

Webstek

Wie zich op het pad van de gemeentelijke webstek waagt, vindt daar meteen de rubriek: Taalregistratie. Al wie wil kan daar een pak privacygegevens op invullen en alleen zijn francofiele taalwensen registreren: ‘Bij deze vraag ik u mij VOORTAAN alle briefwisseling en administratieve documenten te bezorgen in de Franse taal en dit overeenkomstig het arrest van de Raad van State van 20 juni 2014.‘ In een korte toelichting daaronder staat nog foutief: ‘om de gegevens DAT ik geef’ Afgezien van het feit dat een taalregister aanleggen een inbreuk is op de privacywetgeving, wensen wij ook hier te verdedigen dat de Raad van State (dat zijn eerbiedwaardige rechters) niet de bevoegdheid heeft om wetten te maken. Die worden in verkozen parlementen gemaakt. Bovendien heeft die Raad van State langs zijn neus weg in het overwegend gedeelte terloops de gedachte geopperd dat een vierjaarlijkse aanvraag hiervoor volstond in plaats van een iedere keer opnieuw verplicht verzoek. Welnu in de in Drogenbos aangeboden registratie is er geen sprake van die vier jaar. Wel van ‘voortaan’.

https://www.drogenbos.be/nl/formulier/43/taalregistratie

 

Varia

De plaatselijke Gemeenschapskrant ’Kaaskrabber’ alhier is een van de weinige lokale kranten, waaruit je in deze beroerde tijden nog een beetje communautaire nieuwtjes kan plukken. Als het Vlaams initiatief Energiehuis 3WPlus zo vriendelijk is zijn diensten in een samenwerkingsverband via het gemeentebestuur aan te bieden ten bate van alle Drogenbossenaren, dan vertikt de plaatselijke partijpolitieke fractie van UF op de gemeenteraad dat voorstel goed te keuren omdat het enkel in het Nederlands gesteld is. Die fractie heeft nog altijd niet begrepen dat faciliteiten er enkel zijn voor de bestuurden en niet voor de bestuurders.

 

Corona steunmaatregelen

De Vlaamse regering trekt in deze barre tijden €56.755,46 uit voor jeugd- en sportverenigingen in de drie faciliteitengemeenten Drogenbos, Linkebeek en Wezembeek-Oppem. Nog eens €56.037,03 worden via vzw. de Rand ter beschikking gesteld.

 

Grootste groeigemeente

In Drogenbos kwamen er de jongste vijf jaar ruim 400 extra inwoners bij. Meestal jonge gezinnen uit het Brusselse, die, zo verkondigt burgemeester Calmeyn maar al te graag, in hun keuze beïnvloed worden door de faciliteiten en de ‘tweetaligheid’ hier. Je kan je de vraag stellen waarom ze dan niet in Brussel blijven, waar er toch geen problemen zijn met het parler français? En mogen die verhuizers dan niet weten dat ze naar Vlaanderen‘ verhuizen? Voor de juiste benaming van onze regio kan ‘Vlaanderen’ de pot op.

 

Cultuur in Franse handen?

In onze gemeente is ‘Cultuur’ de restbevoegdheid, die geen van de Nederlandstalige schepenen op zijn/haar schouders wou nemen. En dus lieten ze die bevoegdheid maar al te graag aan de enige Franstalige in het college over.