De omzendbrief Peeters onverkort toepassen.

Als gevolg van onze bemerkingen in ons vorig nummer van De Zes over de publicatie in het gemeentelijk informatieblad van Drogenbos heeft Klaas Slootmans, Beerselaar en Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang, een vraag gesteld over de wettelijkheid van deze oproep. Voor wie niet helemaal mee is: het ging over een oproep van de gemeente aan de inwoners die het wensen zich te laten registreren om de volgende vier jaar alle documenten in het Frans te ontvangen.

Vlaams minister Bart Somers, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, en dus ook voor de burgemeesters heeft in het Vlaams parlement geantwoord dat de omzendbrief Peeters onverkort geldt, dat hij de gouverneur van Vlaams Brabant de opdracht geeft om de zaak te onderzoeken en zo nodig de burgemeester te sanctioneren. De faciliteiten moeten zo restrictief mogelijk worden toegepast en de lokale overheid heeft geen recht om taalregisters aan te leggen.

Elk document moet eerst in het Nederlands worden verstuurd en elke inwoner heeft het recht dan een Franstalige versie aan te vragen.Nu afwachten hoe het verder evolueert.