Sint-Genesius-Rode.

Met 18.626 inwoners, een bevolkingsdichtheid van 819 personen per km² is deze gemeente met haar 22,72 km² veruit de grootste, de meest bevolkte en de belangrijkste van onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel. Ze grenst in het Vlaams gewest aan Beersel, Hoeilaart en Linkebeek, in het Waalse gewest aan Eigenbrakel en Waterloo, in het Brussels Gewest aan Ukkel.

44,7% van de gemeente is bebouwd. 13% van de woningen zijn appartementen, 5% is er werkzoekend. 85% van de Rodenaren voelt zich gelukkig en 39% heeft veel vertrouwen in het gemeentebestuur.

41,7% is van buitenlandse herkomst. De mediaanprijs van een woning bedraagt € 475.000.

Politiek heeft de sterk Franstalige IC-GB-lijst het met 18 zetels en vier van de Franstalige leden van het schepencollege voor het zeggen, terwijl de Nederlandstalige lijst met 7 raadsleden, onder wie schepen Anne Sobrie, die sterke Franstalige meerderheid op het rechte Vlaamse pad moet houden.

Het Vlaams Gemeenschapscentrum De Boesdaalhoeve ligt wat buiten het centrum om alle gewenste aandacht te trekken.

Deze gemeente van vroegere armoedige‘Bezembinders’ is de enige die de rechtstreekse verbinding tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest vormt. Mocht die Vlaamse gemeente ooit bij het Brussels Gewest zijn ingelijfd, wat vele Franskiljonse ijveraars jarenlang betracht hebben of waar ze tenminste mee gedreigd hebben, dan hadden Franstaligen uit Brussel of Wallonië geen voet op Vlaamse bodem moeten zetten bij het overschrijden van de taalgrens en hadden deze gebiedsrovers hun corridor gehad.

Schepencollege verdeeld.

Jelle Schepers schreef in het Nieuwsblad van 26 december een artikel over de ongewone verdeeldheid in het schepencollege. In ons vorig nummer van De Zes hadden we al laten weten dat de tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State na vijf klachten van de francofiele Franstalige meerderheden in Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Wezembeek-Oppem de ver vernietigingsbesluiten van toenmalig bevoegd Vlaams minister Homans van 26 juni 2017 had verworpen. Ook vernietigingsbesluiten van dezelfde minister van 2 oktober over de beslissingen van de gemeenteraad inzake de verzending van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober en een derde vernietigingsbesluit van 5 mei betreffende de organisatie van de federale, gewestelijke en Europese verkiezingen op 9 mei werden op 22 september eens te meer door de Algemene (tweetalige) Vergadering van de Raad van State op 22 september bij arrest vernietigd.

Deze drie arresten werden op het schepencollege ter kennisgeving voorgelegd en schepen Kuczynski stelde meteen voor hierover een tekst te publiceren in het gemeentelijk infoblad. Schepen Anne Sobrie van de Nederlandstalige oppositie legde zich na discussie neer bij de beslissing een opdracht te geven aan de bevoegde dienst om een neutraal artikel te voorzien in het gemeentelijk infoblad van december.

In het eerstvolgend schepencollege van 18 november werd de korte tekst van de administratie voorgelegd:

‘Op 22 september velde de Raad van State een arrest waarin bevestigd wordt dat wie het wenst gemeentelijke documenten automatisch in het Frans kan verkrijgen. Deze keuze wordt vier jaar lang in een register bijgehouden. Na vier jaar moet de aanvraag vernieuwd worden. Je kan jouw aanvraag indienen via de gemeentelijke website: www.sint-genesius-rode.be/nl/taalkeuze.

Schepen Kuczynski ging niet akkoord met die korte tekst en kwam met een langdradig, saai tegenvoorstel op de proppen, waarin hij o.m. stelde dat de Raad van State benadrukt had dat de motieven van de beslissingen van de minister ‘niet deugdelijk’ waren.

Omdat schepen Nicolas Kuczynski die verwerping van de beslissingen van oud-minister Homans (nu parlementsvoorzitter van het Vlaams Parlement), absoluut in dat uitgebreid en saai artikel in de verf wou zetten in het gemeentelijk INFO-blad, had oppositieschepen Anne Sobrie in het schepencollege de consensus, de vereiste eensgezindheid, al doorbroken en het probleem dus laten behandelen in de gemeenteraad.

Op die vergadering van gemeentebestuur op 21 december werd het uitgebreid en eenzijdig politiek standpunt van schepen Kuczynski besproken en de publicatie ervan in het gemeentelijk INFO-blad en op de webstek ter stemming voorgelegd. Schepen Anne Sobrie stemde met de hele Nederlandstalige oppositie (Engagement 1640) met zeven tegen. Twee schepenen van de meerderheid, Philippe De Vleeschouwer en Aline De Greef, en drie raadsleden van de meerderheid (IC-GB) onthielden zich. Elf leden, burgemeester Pierre Rolin inclusief, stemden voor publicatie in infoblad en op de webstek.