Overlijden Jozef Decuypere

Met evenveel verslagenheid maar in het groeiend besef van onze eigen sterfelijkheid vernamen wij het overlijden van Jos Decuypere, één van onze medewerkers uit Rode. Ook al ging zijn gezondheidtoestand de laatste tijd achteruit, toch tekende hij  net zoals hij dat al jaren deed, met velen present op onze driemaandelijkse verzending van De Zes in De Moelie te Linkebeek.

Wij danken Jos voor zijn engagement in de Vlaamse beweging voor Rode, o.m. als secretaris van het Davidsfonds, zijn gedrevenheid als leerkracht en als schaakspeler, en vooral om zijn bekommernis voor zijn familie. Hij ruste nu in vrede.