Medeleven van bezembinders

  • Cijfers over Sint-Genesius-Rode:

Met 18.626 inwoners, een bevolkingsdichtheid van 819 personen per km² is deze gemeente met haar 22,72 km² veruit de grootste, de meest bevolkte en de belangrijkste van onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel. Ze grenst in het Vlaams gewest aan Beersel, Hoeilaart en Linkebeek, in het Waalse gewest aan Eigenbrakel en Waterloo, in het Brussels Gewest aan Ukkel.
44,7% van de gemeente is bebouwd. 13% van de woningen zijn appartementen, 5% is er werkzoekend. 85% van de Rodenaren voelt zich gelukkig en 39% heeft veel vertrouwen in het gemeentebestuur. 41,7% is van buitenlandse herkomst. De mediaanprijs van een woning bedraagt €475.000. Politiek heeft de sterk Franstalige IC-GBlijst het met 18 zetels en vier van de Franstalige leden van het schepencollege voor het zeggen, terwijl de Nederlandstalige lijst met 7 raadsleden, onder wie schepen Anne Sobrie, die sterke Franstalige meerderheid op het rechte Vlaamse pad moet houden. Het Vlaams Gemeenschapscentrum De Boesdaalhoeve ligt wat buiten het centrum
om alle gewenste aandacht te trekken.

  • Bezembinders:

Deze gemeente van vroegere armoedige‘- Bezembinders’ is de enige die de rechtstreekse verbinding tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest vormt. Mocht die Vlaamse gemeente ooit bij het Brussels Gewest zijn ingelijfd, wat vele Franskiljonse ijveraars jarenlang betracht hebben of waar ze tenminste mee gedreigd hebben, dan hadden Franstaligen  uit Brussel of Wallonië geen voet op Vlaamse bodem moeten zetten bij het overschrijden van de taalgrens en hadden deze gebiedsrovers hun corridor gehad.

  • Brigitte Raskin en Rode

Op 21 maart kregen Brigitte Raskin en Martine Tanghe als voorzitters van de respectieve jury voor  de toekenning van de Boon, de jaarlijkse Vlaamse literatuurprijs, de eerste voor de volwassenen in de categorie fictie en non-fictie, de tweede voor de kinder- en jeugdliteratuur, de gelegenheid om in de Afspraak van die avond hun beider engagement en de gehanteerde werkwijze uiteen te  zetten.
Elk van beiden mocht haar tevredenheid verwoorden over de aanzienlijke en gelijke bijdrage van  €50.000, die de Vlaamse regering zowel voor de volwassenen als voor de jeugd had toegezegd.
Toen de interviewer Bart Schols er op wees dat er bij de beperkte namenlijst van vijf mogelijke winnaars van de volwassenenprijs geen enkele Vlaming was, schoten de twee betrokken  voorzitters uit hun krammen en wezen ze er terecht op dat de litteratuurprijs toegekend werd aan werken in het hele Nederlandse taalgebied ‘van Sint-Genesius-Rode tot de Waddeneilanden,’zo verduidelijkte Brigitte  Raskin.
Hopelijk hebben onze Franstalige raadsleden, schepenen en gemeenteraadsleden in de zes en oud- premier en minister Sophie Wilmès uit Rode in het bijzonder meegeluisterd: ‘Van Rode tot de Waddeneilanden: één taalgebied.’