Oproepingsbrief N of F?

Bertrand Waucquez, wel benoemd door Homans

Lijstaanvoerder en aangewezen burgmeester Bertrand Waucquez van de tweetalige lijst werd door minister Homans benoemd op 22 februari omdat hij bij de vorige legislatuur nog in de oppositie
zat en niet betrokken was bij de verzending van de oproepingsbrieven volgens taalregister.

Gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 26 februari probeert de oppositie van DéFi-MR in een motie van Arnold de Lantremange protest te laten aantekenen tegen de niet-benoeming van vier aangewezen
burgemeesters. De meerderheid weigert die motie te ondersteunen omdat de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan over het beroep tegen hun niet-benoeming. Die uitspraak moet binnen 90 dagen van dat beroep. Op het ogenblik van de verwerping krijgt de oppositie een woedeuitbarsting tegen voorzitter Luc Timmermans.

Taalregistratieaanvragen

4.254 van de 13.731 (dus 32,27%) inwoners van piepjong tot oud hebben zich na een oproep van het vorig gemeentebestuur in een onwettig taalregister laten registreren om vier jaar lang en daarna telkens hernieuwbaar hun gemeentelijke documenten zoals de oproepingsbrief voor de verkiezingen meteen in het Frans te krijgen.

Duidelijke richtlijn gevraagd

Verplaats u, beste lezer, bij het lezen van dit artikel omstreeks 20 mei in de schoenen van de gemeenteraadsleden van Kraainem naar maart, april. Wat staat het gemeentebestuur te doen bij de verzending van de oproepingsbrieven voor de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen van 26 mei? In het Nederlands voor iedereen zoals de Omzendbrief Peeters wettelijk voorschrijft met een mogelijkheid voor Franstaligen om een oproepingsbrief in het Frans te vragen? Of meteen voor vier jaar lang in het Frans volgens het naar onze mening onwettelijk ingevoerd taalregister na een toevallig geformuleerde uitspraak, een obiter dictum uit het Arrest van de rechters van de Raad van State?

Erger zelfs: nu tot het eind van uw levensdagen als je volgens een Franstalige Kamer van het Hof van Cassatie ééns een Franse zucht hebt gelaten. Wegens de grondwettelijke scheiding tussen de wetgevende, de rechterlijke en de uitvoerende macht mogen rechters toch geen wetten uitvaardigen. Is er trouwens qua verkiezingen een andere overheid dan de Vlaamse?

Gemeenteraad 26 maart

De webstek van Kraainem-Unie zegt dat de houding van de Franstalige oppositie er één is van smalend wantrouwen en politieke spelletjes waar voor gemeenteraadsleden en diensten veel tijd in gaat zitten. Alle bestuurlijke problemen worden rustig afgehandeld, maar wanneer DéFi-MR met een motie van Arnold d’Oreye de Lantremange over het (Franstalig) Hof van Cassatie inzake een éénmalig-levenslang Franstalig verzoek op de proppen komt en voormalig burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer van de meerderheid daarop uitgebreid juridisch heeft geantwoord, krijgt de oppositie weer een woedeuitbarsting. Of zullen we het een Franse colère noemen? Tot persoonlijke beledigingen toe. De motie werd met 12 tegen 10 verworpen. Nadien geeft de oppositie in haar manier van vergaderen weinig blijk van enig respect. Het Taal Aktiekomitee hoeft hier vanaf nu de rust niet meer te komen verstoren.

Geen consensus

Op het schepencollege dat een tijd later volgt, is er geen consensus over het probleem van de taal bij de verzending van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen. En dus moet de gemeenteraad de knoop doorhakken.

Gemeenteraad 8 april

De extra gemeenteraad staat voor de keuze: het toevallig uitgesproken en in onze ogen niet-wettelijk voorstel van de Algemene Vergadering van de Raad van State volgen en dus volgens taalregister verzenden of de richtlijnen van de Vlaamse overheid volgen: in het Nederlands met mogelijkheid om een Franstalig exemplaar te vragen.

Die beslist verrassend genoeg met een paar overlopers van de meerderheid en tegen de wil in van de burgemeester om dat meteen ook in het Frans te doen voor wie zich als Franstalig heeft laten registreren. Is de gewapende vrede na een paar maanden al voorbij? In een openhartig interview achteraf voor Ring TV verklaarde burgemeester Bertrand Waucquez dat hij de mogelijke gevolgen van deze beslissing voor zijn persoon niet zo belangrijk achtte, dat hij liever de instructies van de Vlaamse overheid wou volgen en liever geen olie op het vuur wou gooien en dat de meeste burgers voor heel andere zaken belangstelling hadden.

En voorzitter Luc Timmermans vermoedde in hetzelfde interview dat minister Homans deze gemeenteraadsbeslissing heel waarschijnlijk zou schorsen. En dat niemand van de gekozenen wist hoe het dan verder zou verlopen.