DE SCHANDE VAN MELLE.

  • Eén gemeenteraadslid ziek

Wij kregen met een paar maanden vertraging een krantenverslag uit het Nieuwsblad te lezen van een gemeenteraadszitting van de gemeente Melle. Daarbij was onze verbazing zo groot dat we in deze communautair weinig nieuws biedende maanden besloten er meteen ons hoofdartikel aan te wijden.

Het verslag dateert van 6 januari, Driekoningen, en is van de hand van journalist Lieven Van Imschoot. De titel luidde: ‘Geen subsidie voor Vlaams getinte propaganda omdat één gemeenteraadslid ziek is’. De vermelde feiten spelen zich af op 20 december van vorig jaar. In vette letters gedrukt schrijft de journalist dat ons Komitee der Randgemeenten, dat het Vlaams karakter van de Randgemeenten rond Brussel wil vrijwaren, dit jaar geen subsidie van de gemeente Melle krijgt. Nu moet u weten dat de gemeente Melle nog de enige gemeente is, die al tien jaar op rij ons Komitee der Randgemeenten een jaarsubsidie geeft van €125. Waarvoor onze oprechte dank. Die dank verwoordden we telkenjare in ons driemaandelijks blad De Zes met een korte vermelding van de ontvangen steun en met de naam van de gemeente. Een pluim dus voor Melle.

Volgens toelichting van huidig schepen Frank De Vis is die betoelaging er gekomen ter vervanging van de jaarlijkse subsidie aan de Ijzerbedevaart. Aanvankelijk was er tegen dit voorstel geen enkel bezwaar. Tot de raadsleden van de Sp.a, nu Vooruit, het blad De Zes van ons Komitee der Randgemeenten, op de gemeenteraad met alle zonden van Israël gingen overladen. Allicht hebben de andere oppositiepartijen dan hun wagentje aan de Vooruitlocomotief gehangen. Ieder jaar opnieuw werd die subsidie evenwel meerderheid tegen oppositie goedgekeurd, waarvoor we het gemeentebestuur telkenjare bedankten en die bijdrage in ons blad De Zes vermeldden.

Uit het verslag van de journalist blijkt dat die jaarlijkse betoelaging ons door de oppositie allesbehalve van harte wordt gegund en dat de laatste paar jaren de zware kanonnen van de oppositie van Open VLD, Groen, Onafhankelijken en Vooruit (nu 10 zetels) worden bovengehaald tegen de meerderheidslijst van CD&V-N-VA meerderheid (nu 11 zetels). Bij deze zitting bleek echter de gemeenteraadsvoorzitter van die meerderheid, Freddy Van de Putte, door ziekte weerhouden. Als er van een fair play-oppositie sprake zou zijn, dan zou één van de tien leden van die oppositie zo sportief kunnen zijn om zich na onderlinge afspraak bij delicate stemmingen te onthouden. Niets is echter minder waar: Fair play? Noway. Van die afwezigheid zou bij de apart gevraagde en toegestane stemming gebruik gemaakt worden om bij staking van stemmen, tien tegen tien, het subsidievoorstel van €125 voor het Komitee der Randgemeenten te kelderen.

 

  • Digitale gemeenteraad:

Wij hebben de bewuste gemeenteraad van 20 december digitaal gevolgd (intikken gemeentebestuur Melle, klikken op gemeenteraad, klikken op gemeenteraad 20 december 2021 van tijdstip 2u30 tot 2u55) en de bewust passage tientallen keer beluisterd. Ontluisterend. Bijna vijfentwintig minuten lang werd er bij diverse tussenkomsten van de oppositie herhaaldelijk en doorgaans hardnekkig over die €125 gebakkeleid en tegelijkertijd en iets minder lang over €10.000 voor een jeugdlokalensubsidie. De 13.000 inwoners van Melle zouden dus elk zowat 1 eurocent belastinggeld moeten afdragen voor een vzw, die niet eens een vzw is maar een vereniging in feite met als enige doelstelling: het behoud en de versterking van het Nederlandstalig karakter van de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel. Wij zijn er nog van onze Mellek van. Wij citeren uit de krant: ´Een subsidie voor Vlaams getinte propaganda is onaanvaardbaar.’ En voerde het voordien met dat geld gesubsidieerde Ijzerbedevaartkomitee, waaraan we die voordien toegekende subsidie van harte gegund hadden, dan geen Vlaams getinte propaganda? Wij citeren: ´Er is geen maatschappelijk draagvlak voor die subsidie in Melle.’ Mochten wij de Mellenaars het verhaal vertellen van de manier, waarop in Wezembeek- Oppem in 1925 door de francofiele, aan de boerkens van ter plekke beschaving brengende, ingeweken grafelijke burgemeestersfamilie de Grunne via de knikkende gemeenteraad 50 hectaren landbouwgrond tegen 6 Belgische franken per m² werden onteigend voor ´openbaar nut’ en nadien aan de Brusselse franskiljonse ‘Immobilia’ ter beschikking werden gesteld voor complete verfransing, zou er dan geen ‘draagvlak’ zijn voor een door ons comité niet eens gevraagde subsidie van 1 eurocent per Mellenaar?

 

  • De waarheid heeft haar rechten:
Lieven Volckaert

En wij citeren verder: ´Die subsidie is een regelrechte schande’, orakelt Lieven Volckaert, fractieleider van Open VLD. Hij schreeuwt over de daken dat comitélid Johan Laeremans Vlaams parlementslid is, penningmeester en ondervoorzitter van het Vlaams Belang. Terwijl betrokkene niet eens lid is van het Vlaams Belang. Il faut le faire. Toegegeven, hij is ooit in zijn meer dan zestigjarige inzet als penningmeester van het Komitee der Randgemeenten ook nog meer dan tien jaar nationaal penningmeester van de Volksunie en zelfs een tijdje nationaal ondervoorzitter geweest zonder enig politiek mandaat toen er nog lang geen sprake was van partijen als Vlaams Blok, Vlaams Belang of N-VA. En ja, één van zijn zonen, Jan Laeremans, is nu parlementslid van het Vlaams Belang, maar kan een democratisch ingestelde en Vlaamsgezinde vader zijn kinderen verhinderen lid en parlementslid te worden van een partij, waarvan hijzelf geen lid is?

 

  • Komitee der ranzige Gemeenten’

‘Het Komitee der Randgemeenten, excuseer, dat is voor mij het Komitee der ranzige Gemeenten,’ is een citaat van dezelfde lieve mens als de verspreider van het fake nieuws van hierboven. Maar allicht zal hij wel bedoeld hebben: het ´ranzig’ Komitee der Randgemeenten. Toch zal wellicht geen enkele inwoner van de zes Vlaamse randgemeenten met faciliteiten, welke taal hij ook spreekt, van zijn gemeente beweren dat ze ´ranzig’ is. Nog zo’n bewering dat wij niet loyaal zijn omdat wij de gemeente niet bedanken en omdat wij de lezer wijsmaken dat wij geen subsidie vragen en krijgen, terwijl Melle ons al tien jaar met €125 betoelaagt. Die subsidiebewering haalt hij uit de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, verschenen in 1998. Als wij dan vanaf 2011 ongevraagd maar met instemming van de meerderheid van de gemeenteraad onverwacht en tien jaar na elkaar een subsidie krijgen van Melle, daarvoor het gemeentebestuur bedanken en het ook nog expliciet in ons tijdschrift op tienduizenden exemplaren vermelden, dan verwijt de fractieleider van Open VLD ons loyaliteit.