Randkrant

Wij kregen in de Randkrant een informatief artikel van Luc Vanheerentals te lezen over het op 1 februari door het Vlaams parlement goedgekeurde regiodecreet: Halle-Vilvoorde wordt er één regio zonder Hoeilaart en Overijse, die overgeheveld worden naar Oost-Vlaams-Brabant. Bedoeling: zowat alle intercommunales tegen 2030 alleen binnen die regio actief te laten zijn. Over fusies is men op dit ogenblik alleen in Herne, Galmaarden en Gooik aan het samenwerken. Voor verplichte fusie is er zeker geen animo. Probleem vormen wel de faciliteitengemeenten omdat die door speciale wetten wat hun grenzen betreft beschermd zijn en door hun verschillend faciliteitenstatuut ook niet meteen in elkaar kunnen opgaan. Vlaams minister-president Jan Jambon heeft de federale regering aangeboden om te praten over de afschaffing van de faciliteiten. (Hip hip hoera, nota van de redactie.) Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, hiervoor met haar Franstalige collega David Clarinval bevoegd voor Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, liet echter weten hierover geen consensus te verwachten.