Melle

Precies op 11 juli kreeg ons Komitee der Randgemeenten van het gemeentebestuur van Melle een gemeentelijke toelage 2023 van €125 op zijn rekening. Na tien jaar onafgebroken steunbijdrage van deze sympathieke gemeente was er plots een kink in de kabel gekomen. Bij een zoomvergadering in volle covidperiode bleek plots dat de politieke meerderheid door de afwezigheid van één van haar leden geen meerderheid meer had. Daarvan maakte de oppositie gebruik om door een staking van stemmen die subsidie als ‘schandelijk’ en ‘zonder gemeentelijk draagvlak’ weg te stemmen. Op basis van compleet onjuiste informatie hadden Open VLD, Groen, Onafhankelijken en Vooruit hun slag thuis gehaald en een scalp van €125 aan hun gordel geregen. Wij kregen dit bericht te lezen in een krantenbericht van het Nieuwsblad van journalist Lieven Van Imschoot. En vonden het de moeite waard om er in ons meinummer van De Zes van vorig jaar het hoofdartikel van te maken. En dat nummer op grote schaal via BPost in Melle te verspreiden.

Eind goed, al goed. Met dank aan het gemeentebestuur voor zijn hernieuwde betoelaging.

Wie ook zijn steen(tje) wil bijdragen voor onze politiek ongebonden inzet voor het Vlaams karakter van onze zes Vlaamse gemeenten, kan dit doen op rek. BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der Randgemeenten.