Kraaischuttersprijs

In Grimbergen werd voor de vierde maal de Kraaischuttersprijs uitgereikt. Met deze prijs wil de Werkgroep Vlaamse Actie, in samenwerking met de Marnixringen Zennedal en Noordrand, zijn waardering uitspreken voor de Grimbergse handelaars die resoluut kiezen voor een Nederlandstalig uithangbord en aldus bijdragen tot het behoud van het Vlaams karakter van de gemeente. Bij de selectie van de handelszaken wordt tevens nagegaan of de uitbater zich de moeite getroost om anderstaligen in het Nederlands te woord te staan en hun de gelegenheid geeft om het Nederlands te gebruiken, zelfs al vergt dit wat meer tijd en bijstand.

De prijs werd onder zeer ruime belangstelling in aanwezigheid van Vlaams minister Ben Weyts uitgereikt aan ‘Den Diepen Boomgaard’. De laureaat, een bioboerderij en tevens sociale werkplaats met nogal wat anderstaligen, bewijst in de dagdagelijkse praktijk dat het uitsluitend gebruik van het Nederlands het geijkte middel is om anderstaligen te integreren. De organisatie van zulke prijs zou perfect kunnen overgenomen worden door Vlaamsgezinde verenigingen in andere gemeenten, waar het Vlaams karakter van het straatbeeld onder druk staat, zoals onze zes faciliteitengemeenten.