Een nieuwe wind na de verkiezingen

gemeentehuis en OCMW kraainem

Ook in Kraainem is er sinds begin dit jaar een nieuwe gemeenteraad. De Kraainemnaars zorgden zelfs voor een kleine electorale aardverschuiving: ze stuurden de Fransdolle meerderheid naar huis. Of toch bijna.

Union Francophone, die ook de vorige burgemeester leverde, houdt inderdaad nog altijd 11 zitjes. Net niet de helft. De tweetalige lijst Kraainem-Unie, die pas voor de tweede keer meespeelt bij verkiezingen en beslist niet aansluit bij een of andere traditionele partij, haalde 8 raadsleden. De ontslagnemende burgemeester Dorothée de Lichtbuer werd aan het hoofd van haar LB-lijst niet bedankt voor bewezen diensten, wel integendeel: nauwelijks vier gekozenen. Het was tenslotte een samenraapsel van zeven diverse groepjes. Zelf werd ze met moeite verkozen en kreeg slechts 405 stemmen op een lijst die het moest doen met 1326 stemmen. De tweede op haar lijst, Olivier Joris, ging haar zelfs met 408 stemmen voorbij.

Het zijn nochtans Kraainem-Unie en LB, die samen de nieuwe coalitie vormen. Ex-burgemeester Dorothée de Lichtbuer van de LB-lijst kreeg als troostprijs het voorzitterschap van de gemeenteraad ten gunste van Luc Timmermans, de vroegere chef van de Vlaamse lijst Open.

De nieuwe aangewezen-burgemeester Bertrand Waucquez van de lijst Kraainem-Unie zal allicht voor overleg vaak moeten gaan aankloppen bij de Fransdolle oppositie. Zij levert nu drie schepenen voor het schepencollege en in het OCMW heeft ze zelfs de meerderheid met 5 van de 9 leden.

Stevige dames

Kraainem-Unie en de overblijfselen van de Lijst van de Burgemeester, twee tweetalige lijsten, vormen formeel samen dus de nieuwe coalitie. Alleen moeten ze de helft van hun college afstaan aan drie stevige dames uit de Franstalige oppositie. Daarin zetelen o.m. de vroegere burgemeester, volksvertegenwoordigster Véronique Caprasse, met 1018 voorkeurstemmen, en lijstaanvoerster Elisabeth de Foestraets-d’Ursel, die met 1017 stemmen evenveel voorkeurstemmen kreeg als de kopman – nieuwe burgemeester van Kraainem-Unie. Twee dames, die zacht uitgedrukt ‘van aanpakken weten’ en vooral echt niet tweetalig willen zijn.

Dat men einde januari blijkbaar nog geen afspraak had over de verdeling van de bevoegdheden zal niemand verbazen. ‘Maar dat zijn de Kraainemnaars intussen al gewoon’, zo schreef De Lijsterbes, het blad van het Vlaams gemeenschapscentrum in Kraainem, in het eerste nummer van dit jaar. Een college met de helft in handen
van de oppositie. Het lijkt wel een aangepaste versie van het Belgische minderheidskabinet!

Communautair programma

In een Belgabericht lezen we dat de coalitie de faciliteiten voor de Franstaligen wil blijven garanderen maar ook respect tonen voor de Vlaamse identiteit van de gemeente en de noden van de grote groep expats in Kraainem. Vraag aan onze bewindvoerders: als er enkel faciliteiten
voor Franstaligen dienen gegarandeerd, moeten er dus geen faciliteiten zijn voor Duits- en anderstaligen? En wat voor faciliteiten? Vierjaarlijkse, eeuwigdurende of telkens opnieuw aan te vragen zoals Omzendbrief Peeters bepaalt?

‘Overwinning van het gezond verstand’

Luk Van Biesen, lange jaren de motor van de Vlaamse presentie in Kraainem en nu Open VLD- volksvertegenwoordiger, vindt een en ander een overwinning van het gezond verstand. Hij verkondigt dat vanuit Zemst, waar hij vandaag één van de twee gemeenteraadsleden is voor
Open VLD. Over welk gezond verstand hij het in Kraainem heeft, vertelt hij er
niet bij. Ooit was Luc voorstander van een gezamenlijke lijstvorming in de faciliteitengemeenten van de Vlaamse lijsten met de plaatselijke MR-lijst. En was dat een blijk van gezond verstand?

Maar die haring kreeg hij gelukkig in geen van de zes Vlaamse faciliteitengemeenten gebraden.

Twee vaten bier

De nieuwe tweetalige burgemeester laat zich alvast niet van zijn slechte kant zien.
Als hij die heeft natuurlijk. Een nieuwjaarsdrink in een vooral niet te groot tentje op het plein voor ‘zijn’ gemeentehuis en liefst twee vaten bier voor de nieuwjaarsviering in De Villa, het (VLAAMS) jeugdhuis, waar men hem niet hoefde aan te porren om te dansen. Voor zover bekend kwamen geen van de opeenvolgende Fransdolle burgemeesters ooit naar Vlaamse feesten. Toegegeven, we zijn nog maar één maand ver!

Streep getrokken

Intussen is er wel eens en voorgoed een streep getrokken onder de Vlaamse Lijst
in Kraainem. De lijst Open is vergeten. Iets waarover heel veel te zeggen en te
schrijven is, maar Kraainem is vandaag een feitelijke “tweetalige” gemeente, althans met zoveel woorden. De Openers van gisteren kregen met z’n drieën onderdak op de Lijst van de Burgemeester, die van het vroegere CdH, nu even sterk als wat de Vlaamse lijst Open rijk was.

Visite royale

Toch nog iets anders om af te ronden: een zowaar koninklijk bezoek aan Kraainem. Louter toevallig vernamen we dit via het jongste nummer van het gemeenteblad Kraainem. En dan nog alleen in de Franstalige helft van het boekje. In de Nederlandstalige kant hebben wij het
niet gevonden. Half oktober bezocht ‘Philippe’ inderdaad de Royal Europa Kraainem Football Club, de inderdaad feitelijk Franstalige voetbalclub van Kraainem.

Het bezoek kaderde in het project ‘We welcome young refugees’, dat al in 2015
gelanceerd werd. Naar het schijnt eiste het Paleis dat het bezoek in de grootst
mogelijke discretie zou verlopen, zelfs de gemeenteraad mocht niet op de hoogte gebracht worden. In het gemeenteboekje mocht het dus blijkbaar wel. Misschien moet het nieuwe gemeentebestuur becijferen wat dat voetbalveld de Kraainemse belastingbetaler intussen gekost heeft. Of is dat te royaal becijferd?

Tijdens het conclaaf van Steenokkerzeel, heel lang geleden, zorgde het voetbalveld
van Kraainem voor enige communautaire heisa rond de tafel: men zou Kraainem gedeeltelijk bij Brussel voegen. Maar bij de voorgestelde hertekening van de Kraainemse grenzen zou het voetbalveld in Vlaanderen blijven hangen, tenzij een bijzonder flinke hap uit het Kraainemse
territorium mee naar Bruxelles verhuisde. Dat is dus tot vandaag niet gebeurd. Het is weinig waarschijnlijk dat dit voorval ter sprake kwam tijdens het koninklijk bezoek.