Zo begon de verfransing

De verfransing van Wezembeek-Oppem kwam per trein

Verfransing per trein

In Lijsterbes, de Vlaamse gemeenschapskrant voor Kraainem, en in ‘Uitgekamd’, gemeenschapskrant voor Wezembeek-Oppem, kregen we van de hand van Luc Maes een meer dan interessant artikel over de geplande toename van de verstedelijking vanaf 1932 vanuit Stokkel, nu een gehucht van het in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest gelegen Sint-Pieters-Woluwe.

In 1882 had de firma Electrobel een spoorlijn van Brussel naar Tervuren aangelegd om aldaar een gepland ‘Congolees’ deel van een wereldtentoonstelling te kunnen bezoeken. Die zou er in 1897 na twee jaar uitstel uiteindelijk komen. In 1932 werkten Brusselse verkavelaars met de hulp van het toenmalig gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem onder leiding van Xavier de Grunne hun expansieplannen uit. Die burgemeester had er mede voor gezorgd dat de gemeente 60 ha landbouwgrond ‘bij koninklijk besluit’ tegen dumpingprijzen had onteigend. Die werden dan doorverkocht aan de S.A. Immobilia de Stockel, mede popgericht door diezelfde Xavier de Grunne.

Onder de promotietitel Stockel-Extension werden dan ‘Terrains à bâtir’ aangeboden aan de Franstalige kapitaalkrachtigen uit de stad en elders ‘ à ¼ d’heure de Bruxelles Quartier-Léopold et à 5 minutes du Parc de Tervueren’ met ‘Eau, gaz, électricité, télégraphe, téléphone.’ Later werd die hele Wezembeekse site van ons Vlaams boerendorp welluidend omgedoopt tot Bel-Air.

Hiermee hebben we u met de info van de ‘Lijsterbes’ en ‘Uitgekamd’ in een notendop het begin van de francofiele invasie van onze Vlaamse gemeente aangekaart. In onze gemeenschapskranten wordt die erg vriendelijk als ‘Brussel-uitbreiding’ of ‘verstedelijking van den buiten’ voorgesteld.

Eigenaardig procent

In ‘Uitgekamd’ de Vlaamse gemeenschapskrant alhier, lezen we dat bij net geen 30 % van de kinderen in het lager onderwijs de voertaal thuis niet het Nederlands is. In Kraainem is dat 29,1 %. Vergeleken bijvoorbeeld bij de thuistaal van de kinderen die in Linkebeek Nederlandstalig onderwijs volgen, is er daar een hemelsbreed verschil. Bij 85 % van de kinderen in het Nederlandstalig onderwijs is het Nederlands niet de thuistaal.

Wellicht speelt de onderwijsmethode die in Wezembeek-Oppem wordt toegepast een selectieve rol en biedt de nabijheid van Tervuren en deelgemeente Sterrebeek van fusiegemeente Zaventem de mogelijkheid om meer Nederlandssprekende leerlingen aan te trekken. Bovendien hebben de Franstalige scholen in Kraainem en Wezembeek-Oppem met 424 en 857 leerlingen in 2018-2019 ook meer leerlingen dan de Nederlandstalige met respectievelijk 401 en 701 leerlingen.