Jos en cafés weg

In 2003 werd nog geprotesteerd tegen de erhuizing van Jos Verstrateten. Vandaag verhuist hij naar Duffel

Café’s

Met drie cafés voor zowat 14.000 inwoners, begin 2018, heeft onze gemeente het trieste record van het dorp met procentueel het minste cafés in Vlaanderen. Met de Madelon, Blue Heaven, ooit nog Blauwen Hemel maar nu veel chiquer en meer Europees, en café De Kam zijn we uitgeteld. ‘Santé, santé, santé, geef ons nog wat cafés’ zingen ze hier al een hele poos.

Jos Verstraeten

Ook wij hebben met spijt de manueel bijgehouden steekkaart van ons abonneebestand van De Zes met de naam Jos Verstraeten, minderbroeder en gewezen pastoor van de parochie Sint-Pietersbanden van Wezembeek-Oppem naar Duffel verstoken, waar hij op 78-jarige leeftijd nu naartoe is verhuisd om dichter bij zijn familie te gaan wonen. In 2002 brachten wij zijn foto op de voorpagina van ons blad toen kardinaal Danneels hem uit zijn parochieambt alhier had ontzet nadat hij zogezegd als pastoor zijn functie misbruikte met politieke bedoelingen.

Jos blijft wel nog altijd stellen dat al te beperkte informatie tot die beslissing geleid heeft. En dat het achteraf intrekken van die beschuldiging niet geleid heeft tot een heraanstelling in Wezembeek. Ach ja, sociale bekommernis zoals priester Daens het hem ooit voordeed, is voor kerk’vorsten’ vaak geen prioriteit. En als je daarnaast tegen een al te administratieve kerk of een gemeentelijke overheid rebelleert, – en dat was Jos zijn leven lang – dan ben je vaak het slachtoffer van hogere instanties.

Al is hij met geen huiselijke band meer met Wezembeek-Oppem en Sint-Pieter verbonden, toch komt hij voor sommige vieringen en bijeenkomsten wel nog over naar Wezembeek-Oppem, ook al had iemand hem bij zijn aanstelling alhier die parochie als een vergiftigd geschenk voorspeld zoals wij dat uitstekend in ‘Uitgekamd’ mochten lezen. Dank u, Jos, het ga u ‘Duffels’ of mogen we zeggen ‘duivels’ goed.

Webstek gemeente

Te lezen op de ofciële webstek van de gemeente in het vetjes: Onze inwoners mogen hun taalvoorkeur voor de Franse taal schriftelijk bekendmaken en dienvolgens hun gemeentelijke documenten in het Frans ontvangen voor een duurtijd van 4 jaar, telkens te verlengen bij het verstrijken van deze periode. Indien u zich hiervoor wenst te registreren moet u individueel een anvraagformulier invullen (ook de minderjarigen).

Nieuwe gemeenteraad

Op 2 januari kreeg onze gemeente haar nieuwe gemeenteraad. Voor het eerst sinds jaren één zonder communautaire strubbelingen en volledig in het Nederlands. Faciliteiten zijn er immers voor
de bestuurden, niet voor de bestuurders. Een afgevaardigde van de minister van Binnenlands Bestuur hoefde geen enkel slecht punt ter info van minister Homans op papier te zetten. Fréderic Petit kreeg voldoende stemmen voor zijn voordracht als aangewezen-burgemeester, waarbij de vijf raadsleden van de Vlaamse lijst WOplus zich onthielden. Het is nu wachten geblazen op de eventuele benoeming van de aangewezen-burgemeester door minister Homans.

Eén LB –Union/CDH-raadslid blijft in afwachting van die benoeming nog op zijn honger naar het vijfde schepenambt. De overige vier schepenambten zijn onveranderd in francofele handen
gebleven. Het voorzitterschap van de gemeenteraad werd alvast voor telkens drie jaar in tweeën gedeeld. Voor de politieraad Wokra kon WOplus twee mandaten binnenhalen van de negen en dus ééntje meer dan in de vorige legislatuur.

Hoeve Van Sever

Er zijn in onze vroegere landbouwgemeente niet al te veel restanten meer die de tand des tijds, in dit geval drie eeuwen, en vorige eeuw nog een Duitse inkwartiering hebben doorstaan. Ondanks een negatief advies van de gemeente voor de bouwvergunning kwam er beroep hiertegen bij de provincie Vlaams-Brabant. Tot onze verwondering liet het gemeentebestuur enkel een schriftelijke verdediging aldaar bezorgen en gaf het ook geen mondeling weerwerk van de verantwoordelijke gemeentelijke ambtenaar. Deze keer werd dus geen batterij advocaten ingeschakeld zoals men wel een durft bij taalprocessen. Na de provinciale beslissing voor vergunning is de afraak van de historische hoeve ingezet. En als je de plek des onheils bezoekt, heeft de overigens sympathieke sloopfrma haar naam niet gestolen: Steenacker.