De Letterbijter

Uit het Laatste Nieuws van 1 oktober plukken wij het bericht dat de Nederlandstalige basisschool, De Letterbijter, waarvan de nieuwbouw volop aan de gang is als onderdeel van het nieuw administratief centrum, een subsidie krijgt van onderwijsminister Ben Weyts van €631.000. Op die plek is de Nederlandstalige basisschool terug op de plek waar ze decennia geleden altijd heeft gestaan. Pal aan het gemeentehuis, waar de grootvader van uw hoofdredacteur bovenmeester was, zijn moeder tientallen jaren de eerstejaars leerde lezen en uw hoofdredacteur zijn toen nog ‘lager’ onderwijs volgde. Waarom voor het administratief gedeelte de zogezegd bovenlokaal georiënteerde naam City Hall gekozen werd is voor ons een raadsel. Het is allicht en Petit comité beslist en in onze ogen in strijd met de taalwetgeving, waarbij voor onze faciliteitengemeente prioritair het Nederlands moet gebruikt worden. Wij stellen voor het bij het vertrouwde ‘Gemeentehuis’ te houden. En zeker niet zoals het bovenaan op het torengebouw van het gemeentehuis uit 1905 moeizaam te lezen staat: ‘Maison communale-Gemeentehuis’.