Linkebeek: Diefstal ten gemeentehuize

De verdeeldheid tussen de twee Franstalige partijen van ensemble LKBsamen en Link@Venir, die recent haar kopman Yves Ghesquière met twee stemmen van het tweetalige Activ tot aangewezen burgemeester kon laten verkiezen, kreeg weer een flinke opstoot. Yves Ghequière beschuldigt nu lijstgenoten van zijn tegenstrever Damien Thiéry ervan dat zij hem bij minister Homans, die zopas zijn benoeming tot burgemeester heeft geweigerd wegens niet-naleving van de taalwet, hebben verlinkt. Zij zouden na diefstal van een document ten gemeentehuize, waarop wel de handtekening van Ghequière stond maar dat naar verluidt nooit verzonden werd, dat document stiekem aan Homans bezorgd hebben om hem nu te kunnen betichten van niet-naleving van de taalwet. En dus niet te mogen benoemen. Link@Venir overweegt nu juridische stappen tegen die lijstgenoten van Thiéry.