60 jaar faciliteiten

Dit jaar bestaan de faciliteiten 60 jaar. Misschien geen verjaardag om te vieren, maar toch een om er bij stil te staan. Dat doen we in Wezembeek-Oppem op 22 juni 2023, vanaf 20u.

Vakanties, vliegtuigen en verbouwingen

Vakantieregeling scholen De Wemmelse gemeenteraad heeft een oproep gedaan aan de bevoegde ministers van Onderwijs om in de toekomst de vakantieregelingen van de scholen terug op elkaar af te stemmen. De afwijkende vakantieregeling voor Nederlandstalig en Franstalig onderwijs zorgt voor heel wat problemen die het scherpst tot uiting komen in de faciliteitengemeenten. Gezinnen waar kinderen […]

Omzendbrief geldig

Kwart eeuw geleden… Vijventwintig jaar geleden was Leo Peeters, toenmalig Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting in 1998 op de 11 juli-viering uitgenodigd in het Gemeenschapscentrum voor de toespraak om aldaar de Vlaamse gemeenschap een hart onder de riem te kunnen steken. Wij citeren: ‘De Vlaamse regering is immers bezig met haar […]

DE ZES en faciliteiten in de branding

Vooraleer we de beslissende gebeurtenissen die geleid hebben tot de invoering van de faciliteiten in dit hoofdartikel op een rijtje zetten, willen we nog even terug naar de toenemende communautaire problematiek na de Tweede Wereldoorlog.

Naar (Franstalig ?) Brussels ziekenhuis met 112?

Maar al te vaak worden inwoners van de Vlaamse gordel rond Brussel bij een spoedopname naar een dichter bijgelegen Brussels ziekenhuis vervoerd. Daar worden ze maar al te vaak enkel in het Frans geholpen. Nu heeft minister Frank Vandenbroucke laten weten dat de patiënt en zijn familie kunnen vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gevoerd […]

1963-2023: 60 jaar misbruikte faciliteiten

Dit jaar willen wij voor al onze lezers in drie opeenvolgende afleveringen het faciliteitenverhaal brengen van wat onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten in 1963 tegen onze wil en tegen Vlaams verzet in werd opgedrongen.

Taalregistratie

Nadat we al in elk van de jongste nummers van De Zes de taalregistratie in elk van onze zes Vlaamse Vlaamse randgemeenten hebben aangekaart, komen wij er nu op terug in deze De Zes. Dat toevallig aangekaart voorstel (obiter dictum) in de algemene vergadering van de Raad van State met zijn arrest Caprasse, is intussen […]

Waardering voor ‘Wamblinis’

Wamblinis Bij het opruimen van oude archieven stuitten we op een paar volledige jaargangen van Wamblinis, het driemaandelijks tijdschrift van het Wamblinis-genootschap. Deze vereniging werd opgericht in 1969 en ontplooit gedurende enkele decennia heel wat activiteiten tot in 2004 voorzitter en verantwoordelijk uitgever Jan Delbroek de vereniging zal ontbinden bij gebrek aan actieve medewerkers. De […]

Onwettelijkheden bij de vleet

Beraamde onwettelijkheden Uit een krantenknipsel van de Standaard ten jare 1959 onder de titel ‘Beraamde onwettelijkheden in de gemeente Wezembeek-Oppem’ citeren we: ‘Niettegenstaande het wettelijk feit dat  Wezembeek-Oppem een eentalig Vlaamse gemeente is, wordt deze gemeente – in strijd met de wet – tweetalig bestuurd. Opsomming der feiten: tweetalige straatnaamborden, tweetalige opschriften, tweetalige aanplakbrieven, tweetalige […]

Pagina 1 van 9