Moord en sabotage

Moord ‘Oud-burgemeester Christian Van Eyken is’, zo lezen we in de plaatselijke Vlaamse gemeenschapskrant Sjoenke, ‘tot een celstraf van 20 jaar veroordeeld voor de moord op de ex-man van zijn huidige vrouw… Zelf houden beide hun onschuld staande.’ In het verleden hebben wij het meer dan eens met deze verstokte renegaat en franskiljon maar vlot […]

Een job bij de politie.

Minder centen en agenten. In de politiezone Rode, Drogenbos, Linkebeek, zo lezen we in Buurten, de Vlaamse Gemeenschapskrant alhier, dat er bij hen, alleen al bij de dienst interventie 11 van de 27 voorziene functies niet opgevuld zijn. Ligt dat aan de bijkomende premies die het Brussels gewest aan zijn agenten verleent? In de zone […]

De Klimboom: subsidieaanvraag

Op de webstek van het meertalige Kraainem-Unie, zeg niet ‘partij’ maar ‘burgerinitatief’, lezen wij bij ‘Hoogtepuntenten van de gemeenteraad’, ja zo staat er tot tweemaal toe, dat ‘het project met betrekking tot de uitbreiding en de renovatie van de Nederlandstalige gemeenteschool werd besproken en dat de officiële aanvraag werd goedgekeurd. Het gaat om een bedrag […]

Fluvius: tweetalige website?

Fluvius zag het licht op 1 juli 2018 als fusie van Eandis en Infrax. Die waren de eigendom van elf Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingen, die op hun beurt elk de volledige eigendom waren van de 300 Vlaamse gemeenten. Fluvius is de Vlaamse netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten van het Vlaams Gewest. Daarnaast verzorgt […]

Gewipt voor mandaten

‘Gemeenteraadsvoorzitter Robert De Lille van Ecolo werd’, zo lezen we in Uitgekamd, de plaatselijke Vlaamse gemeenschapskrant, ‘op vraag van zijn eigen partij door de UF-Unionmeerderheid weggestemd uit enkele gemeentelijke mandaten. Mogelijk moet hij ook het voorzitterschap aan iemand anders laten.’ Dit laatste zal wellicht pas mogelijk zijn na de goedkeuring van een decreet van het […]

Jeugdhuis op straat

Tijdens de gemeenteraad van 23 mei werd er door de UF-fractie (dus niet door het schepencollege) een punt toegevoegd aan da agenda: huurreglement voor het gebouw waar JH Merlijn is gehuisvest. Als reden werd aangehaald dat er voor andere lokalen een reglement is en dat ze dit overal willen gebruiken… Toch wel raar dat er […]

85 jaar Davidsfonds Wemmel

Op zaterdag 11 juni werd tijdens een academische zitting in de Zandloper het 85-jarig jubileum van DF (Davidsfonds) Wemmel-Relegem-Hamme gevierd. Tezelfdertijd werd Marcel De Doncker in de bloemetjes gezet voor zijn 50-jarig voorzitterschap van de afdeling. Algemeen DF-directeur Kris Opdedrynck zette de lijnen uit van een vernieuwde missie van het DF. Ondervoorzitter DF-Wemmel  Hugo Goossens […]

Een pluim voor

De Wondere Pluim. Tijdens dit schooljaar werd in vier verschillende lagere scholen van de Zennevallei(Dworp: gemeentelijke basisschool, Beersel: Sint-Victor, Ruisbroek: Jan Ruusbroec en Drogenbos: De Wonderwijzer) een wedstrijd ‘Verhalen schrijven door de leerlingen’ georganiseerd. Meer dan 500 kinderen namen deel aan de wedstrijd. Er waren twee laureaten voor elk leerjaar, één voor de leerlingen met […]

Zestig jaar geleden

Zestig jaar geleden stond ons Komitee der Randgemeenten voor de derde keer na de autogordel rond Brussel in 1960 en na de Eerste Mars naar Brussel op 22 oktober 1961 voor de niet geringe opdracht die geplande mars voor te bereiden en in goede banen te leiden.
Als één van de hoofddoelstellingen van die mars luidde: ‘Geen faciliteiten’, moeten we, als we het verhaal uitgebreid willen vertellen, teruggrijpen naar de Belgische talentelling van 1846. Maar dat lezenswaardig verhaal vindt u weer bij het informatieve Wikipedia, waaruit wij wel een korter verhaal plukken en distilleren.

Pagina 1 van 8