Rolin gerold in Rode

Sint-Genesius-Rode

Installatie gemeenteraad

Op de eerste gemeenteraad van dit jaar legden alle gemeenteraadsleden de eed af. De Franstalige ICGB -lijst droeg Pierre Rolin opnieuw voor als aangewezen burgemeester. De Nederlandstalige lijst Engagement 1640, nu met één gekozene minder, stemde tegen. Het schepencollege blijft wat het was.

Federaal minister Sophie Wilmès geeft haar schepenmandaat, waarvoor ze net zoals alle andere schepenen in de zes rechtstreeks verkozen is, voorlopig door. Anne Sobrie is opnieuw als enige schepen verkozen op de Vlaamse lijst.

Op 11 februari heeft minister Homans via een radio-interview voor de VRT de benoeming als burgemeester van Pierre Rolin, evenals die van drie andere collega’s in Linkebeek, Drogenbos en Wezembeek-Oppem, geweigerd wegens niet-naleving van de taalwet.

Wilmès weet beter

Bij de eerstkomende verkiezingen voor de federale kamer is Sophie Wilmès, gemeenteraadslid in Sint-Genesius-Rode en MR-minister van de regering Michel I en II, opnieuw kandidaat op de Brusselse MR-lijst. Daar kan ze natuurlijk pakken meer Franstalige stemmen krijgen en bovendien ook nog Franstalige stemmen uit onze zes Vlaamse faciliteitengemeenten binnenrijven om straks opnieuw gekozen te zijn en eventueel minister te kunnen worden mocht de MR opnieuw aan de volgende regering deelnemen.

Met dank aan de Vlaamse kamerleden en senatoren die in 2014 dat cadeau om uit twee ruiven te eten als prijs voor de onvolledige splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde betaalden.