Gemeentemonitor

We plukken nog enkele cijfers uit de gemeentemonitor voor onze zes gemeenten. De bevraging van de gemeentemonitor richt zich voornamelijk op de tevredenheid van de inwoners. We geven hierbij eerst het percentage van de inwoners, dat vertrouwen heeft in het gemeentebestuur. Voor heel Vlaams-Brabant ligt het gemiddelde op 30%. Onze zes gemeenten scoren beduidend boven […]

Samenwerking rond erfgoed

Eerder dit jaar heeft Vlaanderen de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) Brabantse Kouters erkend. De IOED was al twee jaar op bescheiden wijze aan de slag maar dank zij de erkenning en de daaraan verbonden middelen kan de werking gevoelig worden uitgebreid. Er zijn 12 gemeenten aangesloten bij de IOED. Naast Asse, Grimbergen, Machelen, Meise, […]

Cursus Nederlands in de lift.

Zowat 78.000 (een recordaantal !) anderstaligen meldden zich vorig jaar aan voor een cursus Nederlands als tweede taal. Ook in onze regio is de cursus Nederlands bijzonder populair met zo’n 12.000 nieuwe cursisten. Volgens Jo Van Vaerenbergh, algemeen directeur van vzw de Rand, is de motivatie om Nederlands te leren in de Vlaamse Rand nog […]

Kennis Nederlands kleuters

Geplukt uit Ring-TV 16% van de Vlaams-Brabantse kleuters van het derde jaar, die overstappen naar het eerste studiejaar, hebben blijkens de recent en voor het derde jaar afgenomen KOALA-testen nood aan taalkundige bijsturing. 4,50% heeft zelfs nood aan intensieve begeleiding. Voor de Vlaamse Rand loopt het % dat nood heeft aan intensieve begeleiding op tot […]

Plant een boom

Het vergroenen van de Vlaamse Rand is een beleidsprioriteit van de minister voor de Vlaamse Rand in deze legislatuur. Vlaamse parlementslid Katia Segers (Vooruit) wilde weten van bevoegd minister Ben Weyts wat er gerealiseerd werd van de oproepen Groene Rand van het plan ‘De Vlaamse rand boomt” om 100.000 bomen te planten. Minister Weyts stipt […]

Voorrang inschrijvingen Vlaamse Rand

Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (VB) vroeg Vlaams minister Ben Weyts (NV-A) in welke gemeenten de desbetreffende voorrang voor inwoners van de gemeente voor het basisonderwijs en secundair onderwijs effectief toegepast werd bij de aanmeldingen voor het schooljaar 2023-2024. Immers, bij besluit van de Vlaamse regering werden een aantal gemeenten in de Rand aangeduid waar zulke […]

In memoriam

Wij gedenken twee Vlamingen, die in Brussel en in Vlaams-Brabant meer dan verdienstelijk werk hebben geleverd voor het behoud van het Nederlandstalig en landelijk en groen karakter van onze regio. Dr Joost Rampelberg stampte o.m. in Brussel een dienst in het leven waar Nederlandstaligen terecht konden voor doktershulp. Die ging evenwel door boycot en interne […]

Nederlandsonkundige spoeddiensten

Wij plukken uit de regionale RING- tv-uitzending van 18 en 19 januari: De Vaste Commissie voor Taaltoezicht, die de kennis van het Nederlands in (Brusselse) zorginstellingen al jaren achteruit ziet gaan, benadrukte in de persoon van zijn voorzitter Emmanuel Vandenbossche naar aanleiding van het overlijden van de baby Cisse uit Roosdaal dat de taalwetgeving moet […]

Facture francophone

Als je je grasmaaier in Sint-Genesius-Rode voor nazicht binnenlevert bij AVV, het tuincentrum van de Boerenbond, dan zit de kans er dik in dat je een eentalig Franse factuur krijgt ‘Centre de jardinage, Formulaire de réparation’. Niet eens faciliteiten voor Nederlandstaligen in Rhode-Saint-Genèse. Nederlandstalige lijst? In ons vorig nummer van De Zes kon u lezen […]

Gemoderniseerde gemeenteraadsverkiezingen. Ook in de zes ?

Het decreet van 16 juli 1921 ‘Versterking lokale democratie’ houdt heel wat wijzigingen in met betrekking tot de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. De bedoeling is om de impact van het stemrecht van de kiezer te vergroten bij de lokale en provinciale verkiezingen en bij de vorming van de nieuwe coalitie, de installatie van de publieke […]

Pagina 1 van 9