Herman Brijssinck

Op de laatste dag van de maand februari hebben we samen met familie en vele vrienden in Dilbeek, waar Vlamingen THUIS zijn, Herman Brijssinck, onze grote vriend en raadgever ten grave gedragen. Naast zijn indrukwekkende carrière als topmanager van KLM bood hij zich als creatief vrijwilliger-raadgever aan bij diverse Vlaamse initiatieven in de Vlaamse gordel […]

Randkrant

Wij kregen in de Randkrant een informatief artikel van Luc Vanheerentals te lezen over het op 1 februari door het Vlaams parlement goedgekeurde regiodecreet: Halle-Vilvoorde wordt er één regio zonder Hoeilaart en Overijse, die overgeheveld worden naar Oost-Vlaams-Brabant. Bedoeling: zowat alle intercommunales tegen 2030 alleen binnen die regio actief te laten zijn. Over fusies is […]

Wallonie, terre d’accueil?

Zoniën-vrienden, die relevant nieuws en commentaar over natuur, cultuur, milieu en erfgoed tussen Zenne en Zoniën brengen, knoopt er onderstaand verhaal uit Sint-Genesius-Rode van enkele jaren geleden aan vast. ‘Een alleenstaande oude man uit Sint-Genesius-Rode werd enkele jaren geleden met spoed naar een ziekenhuis in Eigenbrakel gevoerd. De familie kwam dit pas achteraf te weten. […]

112: op weg naar Franstalig ziekenhuis?

Op 14 februari stelde Vlaams parlementslid Jan Laeremans onderstaande vraag aan minister Crevits: Wim Peeters | De ZesPatiënt mag taal inroepen om naar ander ziekenhuis gebracht te worden. Ziekenhuizen – Taalgebruik Vanuit faciliteitengemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem bereiken ons stemmen die zich ongerust afvragen of zij bij een acute medische situatie met de ambulance naar het […]

Verheyden mocht Kraainem mee leiden

(Oppositie)schepen Met belangstelling in ‘Lijsterbes’, de Vlaamse gemeenschapskrant alhier, het verhaal gelezen van autochtoon Lucien Verheyden, die tussen 1970 en 1994 zes jaar schepen, twaalf jaar gemeenteraadslid op de oppositiebanken en zes jaar als kopman van de Vlaamse oppositie schepen geweest is. Met hem en met zijn echtgenote, die hij in de plaatselijke Chiro had […]

Twee sporen volstaan voor dwarsliggers

Negatief In Sjoenke, de Vlaamse gemeenschapskrant, lezen we dat de complete gemeenteraad unaniem een negatief advies heeft afgeleverd tijdens het openbaar onderzoek naar het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Twee bijkomende sporen op spoorlijn 124 en een fietssnelweg botsen op de dwarsliggers van Linkebeek. De Linkebekenaren eisen een onafhankelijke studie naar de haalbaarheid van een alternatief […]

Nog geen verdubbeling

Vergunning geschorst Woonzorgcentrum Avondvrede, zo lezen we in de Vlaamse gemeenschapskrant Sjoenke, mag tot einde van deze maand geen nieuwe bewoners meer opnemen. Sinds november staat het onder verhoogd toezicht omwille van diverse gebreken. Voorlopig wordt de vergunning nog niet ingetrokken omdat er bij tussentijdse inspecties gebleken is dat de toestand wat verbeterd is. Bij […]

Noordrand eist spreiding vluchten

De gemeenteraden van Machelen, Vilvoorde, Wemmel, Meise en Grimbergen hebben een motie, opgesteld door burgemeester Bart Laeremans van Grimbergen, gestemd waarin ze eisen dat de federale regering bijkomende scenario’s laat onderzoeken voor een eerlijke spreiding van de vluchten vanuit Zaventem. De betrokken burgemeesters vinden dat hun voorstellen in een recente studie volledig genegeerd worden. In […]

Opkomstplicht afgeschaft

De Vlaamse regering heeft beslist dat voortaan voor de gemeenteraadsverkiezingen de opkomstplicht wordt afgeschaft. In een interview in het tijdschrift “Lokaal” van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, uit Wemmels burgemeester Walter van Steenkiste zijn twijfel of dit ook geldt voor de OCMW-raadsverkiezingen in de faciliteitengemeenten vermits deze federaal zijn vastgelegd. Immers, in de […]

Kinderdagverblijf gesloten

Na enkele geruchtmakende incidenten in verscheidene kinderdagverblijven de jongste maanden, lijkt het wel dat Kind en Gezin een versnelling hoger schakelt en bij zijn recente inspecties strengere normen hanteert. Zo kreeg de kinderopvang Baby & co in Wemmel na een inspectie te horen dat de crèche op 21 januari moet sluiten. Naast verschillende administratieve tekortkomingen […]

Pagina 1 van 8