Wouters & Vuye gelauwerd

OP 9 november 2018 kregen, zo lezen we in De Brusselse Post, dat de 25-ste editie van de Albert De Cuyperpenning, voor het eerst in 25 jaar werd toegekend aan het politiek tweevrouw-manschap Veerle Wouters en Hendrik Vuye, ooit onderdeel van de N-VA-kamerfractie, maar daaruit om flamingantische redenen sinds een paar jaar teruggetreden.

Beiden zijn, zo is het toch reglementair in de prijsoorkonde vastgelegd, personen die zich op verdienstelijke en maatschappelijk relevante wijze hebben ingezet voor de Vlaamse aanwezigheid in Brussel. Hun recente tweede publicatie, ‘ Vlaanderen voltooid Met of zonder Brussel?’ heeft bij de prijstoekenning de doorslag gegeven. Terwijl de N-VA alle Brusselaars voor de gemeenschapsbevoegdheden en de personenbelasting voor een N- of F-keuze stelt en de grondgebonden bevoegdheden naar het gewest wil doorsluizen, houden Vuye en Wouters het gematigder en willen zij de band tussen Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest versterken. En dat alles in een vlotte, begrijpelijke taal.

Wij weten niet of en in welk partijverband beide uitgetreden N-VA-ers nog aan de eerstkomende verkiezingen zullen deelnemen. Wij hopen evenwel dat beide gewezen professoren in hun mogelijk
heropgenomen professoraal engagement toch nog dienstbaar zullen blijven voor de Vlaamse beweging.