Wegwijzer

Als je alhier correct taalgebruik wil leren, dan kom je hier niet altijd aan je trekken: een gemeentelijk stadium is immers volgens ‘Uitgekamd’ een gemeentelijke fase in een ontwikkelingsproces en is dus geen gemeentelijk stadion en als je dat naar het Frans wil vertalen, dan moet je ‘communale’ van zijn staartletter verlossen.