Raad van Europa

Op aanstoken van sommige Franstalige partijen en particulieren, vaak uit onze faciliteitengemeenten, die zich als een niet-gerespecteerde minderheid, bij een onderafdeling van de Raad van Europa, namelijk het Congres van Lokale Overheden gaan beklagen, werd en wordt de Vlaamse Gemeenschap daar vaak op het matje geroepen, o.m. op basis van het zogeheten Minderhedenverdrag.

Vier aangewezen burgemeesters van vier van onze faciliteitengemeenten hebben de taalwet niet nageleefd en krijgen dus geen benoeming van de Vlaamse overheid. We kunnen er donder op zeggen dat de franskiljons alhier, na uitputting van de nationale rechtsmiddelen zoals het nu al ingediend beroep bij de Raad van State, bij dat Congres zullen gaan uithuilen. Dat hebben zij in het verleden al bij herhaling gedaan.

Dat Congres stuurt dan een delegatie onder leiding van ene Lili Nabholz-Haidegger of één of andere Columberg om zich hier te komen vergewissen van de onwettelijkheden en de vernederingen die
Franstaligen bij ons moeten ondergaan. Die delegatie maakt dan een rapport met haar conclusies en aanbevelingen die doorgaans Vlaanderen aan de schandpaal spijkeren en Vlaanderen voorschrijven
dat het het Minderhedenverdrag moet goedkeuren, waarbij Franstaligen rechten in heel Vlaanderen kunnen gaan opeisen.

Diezelfde Raad van Europa, opgericht in 1949, krijgt nu een financiële opdoffer omdat Turkije en Rusland het vertikken hun bijdrage geheel of gedeeltelijk te betalen. Besparen is dus noodzakelijk. Van 260 miljoen euro naar 245 miljoen. Ook de onderafdeling Congres van Lokale Overheden moet het met een klein miljoen euro minder stellen en krijgt maar 2,2 miljoen euro voor operaties. Hopelijk besparen ze die dan op de overbodige uitstap van een delegatie naar Vlaanderen en in het bijzonder naar onze Vlaamse
gordel.

Daar spelen Franstaligen in enkele faciliteitengemeenten politiek de baas, dwarsbomen ze vaak de Vlaamse overheid en janken ze over hun rechten als waren ze een verdrukte minderheid. Met dank voor de inspiratie van hoofdredacteur Pieter Bauwens op de digitale DOORBRAAK.BE.