Dank

Steunbijdragen van €100 of meer van partijafdelingen, en die zijn op één hand te tellen, vermelden wij principieel niet, al was het maar om partijenopbod te vermijden. Wij wensen ook geen subsidieaanvraag te richten tot de hogere overheid om onze werking onpartijdig en ongebonden te kunnen voeren.

Wij ontvingen van Marnixring Adriaen Willaert uit Roeselare een steunbijdrage van €150.

De vzw Westflandria uit Kortrijk gaf ons een gulden (aan)sporing met €250.

De Vlaamse Volksbeweging afdeling Lier-Berlaar schonk ons €200 uit sympathie en wenste ons succes met ons tijdschrift.

De Dosfelkring van Herent kwam eens te meer met €100 over de steunbrug.

Het Komitee der Randgemeenten kan De Zes op meer dan 20.000 exemplaren in heel Vlaanderen blijven verspreiden dank zij de (steun)bijdrage van duizenden abonnees. Ook u kan ons uw ruggensteun verlenen door een bijdrage te storten op rekening BE82 4366 2473 9168 van het Komitee der Randgemeenten. Vanaf €5 is u abonnee, vanaf €13 is u steunabonnee.