Dank

De Vlaamse Kring Duffel kwam ons financieel warmer induffelen met een steunbijdrage van €150, waarvoor oprechte dank.

De Vlaamse Kring Kempenland uit Nijlen kwam ons verrassen met €200 en met de slogan: ‘Vlaanderen kleurt Nijlen’.

In ons vorig nummer van De Zes hadden we al gemeld dat drie lezers zo gebelgd waren door een stemming  in de digitaal vergaderende gemeenteraad van Melle, waarbij door staking van stemmen een al tien jaar lang verleende gemeentelijke subsidie van €125 voor het Komitee der Randgemeenten werd weggestemd door de toevallige afwezigheid wegens ziekte van een lid van de meerderheid. En kijk, op de dag waarop we dit neerpenden was er opnieuw een goedgeefse nieuwe lezer, deze keer uit Melle zelf, die ons blad te lezen kreeg omdat wij het blad via Distripost hadden verspreid in heel Melle, behalve in die brievenbussen, waarop er een klever staat dat er